Cintorín v Lamači

Cintorín v Lamači založili v roku 1856 po zaplnení staršieho cintorína a to jednoducho tak, že starší cintorín zaviezli zeminou. Svedčí o tom úroveň terénu. Nový cintorín je vyššie a aby sa jeho svahy nezosúvali boli spevnené kamenným múrom.

Do múru nového cintorína vložila obec Lamač pamätnú zakladateľskú tabuľu, z ktorej je zrejmé , aké boli súdobé rozhodujúce osobnosti. Oplotenie cintorína v roku 1970 zhotovila miestna organizácia Vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika a na vstupnú bránu umiestnila o tom informujúcu tabuľu.