Bojovníkom proti fašizmu padlým pri Melku a v Mauthausene, cintorín v Slávičom údolí

 

Nemecká armáda už od vypuknutia SNP prevážala oponentov, ktorých sama zadržala, do koncentračného tábora Mauthausen. Vo februári 1945 Tisova vláda formálne prepustila politických väzňov, ktorí ani nestihli opustiť priestory väzníc, keď ich vzápätí zaistilo gestapo, ktoré zorganizovalo ich odvoz do Mauthausenu. Dňa 19. februára bolo v najväčšom z dovtedajších transportov vyše 280 väzňov, hlavne významných komunistických odbojárov. Pri rakúskom Melku po nálete spojeneckých lietadiel na transport zostalo niekoľko desiatok mŕtvych. Väzňov potom previezli do Mauthausenu, ktorý prežilo len niekoľko šťastlivcov. 

Na bratislavskom cintoríne v Slávičom údolí bol 7. mája 1965 odhalený pamätník bojovníkom proti fašizmu, ktorí zahynuli pri Melku a v koncentračnom tábore v Mauthausene. Autorom pamätníka je akademický sochár Tibor Bártfay a architekt Ivan Salay. Tomuto pamätníku predchádzal jednoduchý pomník, ktorý na vrchole zdobila päťcípá hviezda.

 

Použitá literatúra: Pavel Branko: Rozstrieľaný transport, in: www.pavel.branko.eu

Pozn.: P. Branko prežil Mauthausen a bol väzňom v spomínanom transporte.