Anton Bernolák (1762 - 1813), fara v Devíne

Spisovateľ A. Bernolák sa narodil v Slanici, zomrel v Nových Zámkoch. V roku 1787 ho vysvätili za kňaza (rk). Bol vedúcou osobnosťou Slovenského učeného tovarišstva, považujeme ho za kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny. Ako študent teológie v roku 1785 napísal na devínskej fare dielo Nova bibliotheca theologica selecta.

A. Bernolákovi odhalili pamätnú tabuľu na budove fary v Devíne 4. novembra 2012, v roku, ktorý bol na Slovensku venovaný A. Bernolákovi. Pri odhalení tabule prehovoril Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej, ktorá bola donorom pamätnej tabule.