Alexander Húščava (1906 - 1969), park - Heyrovského ulica

Historik Alexander Húščava, autor spisu Dejiny Lamača a ďalších prác, sa narodil a zomrel v Lamači. Počas pobytu v Ríme skúmal sloveniká vo vatikánskych archívoch. Z jeho podnetu sa na FF UK zaviedlo štúdium archívnictva. Stal sa na Slovensku priekopníkom v aplikácii pomocných vied historických.

Bratislavská MČ Lamač mu dala v roku 1988 postaviť pomník pred obecným úradom. Autorom pomníka bol akademický sochár žijúci v Lamači Michal Zdravecký. Pomník predstavuje bronzová busta A. Húščavu umiestnená na najvyššej z konglomerátu výškovo odstupňovaných granitových dosiek.