SNP a partizáni

Názov Dátum úpravy
Anton Vaculka (1921 - 1944), Letničie 03. august 2020
Bulharským partizánom, Vajanského nábrežie 11. august 2020
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom 02. august 2020
Dom bojových a revolučných tradícií, Prietrž - U Rehušov 02. august 2020
Edward Lanuszewski a Štefan Držka († 6. 1. 1945), Bukovec 02. august 2020
Filip Tkáčik, Ivan Dženko a František Vašourek († 10. 11. 1944), Hlboké 02. august 2020
Hrdinom SNP, Marianka 03. august 2020
Jan Bystřický († 1944), Košariská - Holešná dolina 02. august 2020
Ján Čermák († 1944), Bukovec 02. august 2020
Ján Srok (1914 - 1944), František Tibenský (1905 - 1944), Nobelova ul. č. 34 11. august 2020
Jánovi Reptovi a jeho partizánom, Brezová pod Bradlom 02. august 2020
Jozef Žák (1922 - 1944), Prietrž 05. august 2020
Ľudovít Kukorelli (1914 -1944), park Kvačalova - Svätoplukova 11. august 2020
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava 02. august 2020
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Holíč 06. august 2020
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu 07. august 2020
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica 05. august 2020
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Svoradova ul. č. 13 07. august 2020
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Ul. Imricha Karvaša 07. august 2020
Neznámy partizán, Senica 05. august 2020
Obetiam 2. svetovej vojny a SNP, Stupava 07. august 2020
Oslobodenie Červenou armádou, Brezová pod Bradlom 02. august 2020
Oslobodenie obce Červenou armádou - SNP, Veľké Leváre 03. august 2020
Oslobodenie, Chtelnica 26. december 2020
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra 26. december 2020
Padlým antifašistom, Borský Mikuláš 06. august 2020
Padlým antifašistom, Kopčany 03. august 2020
Padlým antifašistom, Skalica 03. august 2020
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava 02. august 2020
Padlým červenoarmejcom a hrdinom SNP, Kostolište 05. august 2020
Padlým hrdinom SNP, Stráže 02. august 2020
Padlým hrdinom SNP, Svätý Jur 26. december 2020
Padlým protifašistickým bojovníkom - zamestnancom Taušovej továrne, Myjava 02. august 2020
Padlým študentom a učiteľom SVŠT v SNP a 2. svetovej vojne, Nám. Slobody č. 50 07. august 2020
Padlým učiteľom a študentom VŠE v SNP, Dolnozemská cesta č. 1 11. august 2020
Partizáni Jána Reptu - Matejková, Brezová pod Bradlom 26. december 2020
Partizánska skupina Janka Kráľa, Píla 26. december 2020
Popraveným partizánom († 1945), Chtelnica 26. december 2020
SNP - Most SNP 07. august 2020
SNP - Nám. SNP 07. august 2020
SNP a antifašisti 11. august 2020
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly 02. august 2020
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina 02. august 2020
SNP, Dechtice 26. december 2020
SNP, Košariská - Holešná dolina 02. august 2020
SNP, Malacky 02. august 2020
SNP, Partizánska lúka 10. august 2020
SNP, Pezinok 26. december 2020
SNP, Prietrž - U Rehušov 02. august 2020
SNP, Radničné námestie 11. august 2020

Strana 1 z 2