SNP a partizáni

Názov Dátum úpravy
Anton Vaculka (1921 - 1944), Letničie 10. jún 2022
Bulharským partizánom, Vajanského nábrežie 12. jún 2022
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom 09. jún 2022
Dom bojových a revolučných tradícií, Prietrž - U Rehušov 10. jún 2022
Edward Lanuszewski - Štefan Držka, Bukovec 09. jún 2022
Hrdinom SNP, Marianka 10. jún 2022
Jan Bystřický († 1944), Košariská - Holešná dolina 10. jún 2022
Ján Čermák († 1944), Bukovec 10. jún 2022
Ján Ferianec - Martin Štefík, Hrašné 09. jún 2022
Ján Srok - František Tibenský, Nobelova 34 12. jún 2022
Jánovi Reptovi a jeho partizánom, Brezová pod Bradlom 09. jún 2022
Jozef Žák (1922 - 1944), Prietrž 09. jún 2022
Ľudovít Kukorelli (1914 -1944), park Kvačalova - Svätoplukova 12. jún 2022
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava 10. jún 2022
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Holíč 11. jún 2022
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Nábr. Ludvíka Svobodu 9 11. jún 2022
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Skalica 10. jún 2022
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Svoradova 13 11. jún 2022
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Ul. Imricha Karvaša 11. jún 2022
Neznámy partizán, Senica 10. jún 2022
Obetiam 2. svetovej vojny a SNP, Stupava 11. jún 2022
Oslobodenie Červenou armádou - SNP, Veľké Leváre 10. jún 2022
Oslobodenie Červenou armádou, Brezová pod Bradlom 09. jún 2022
Oslobodenie, Chtelnica 09. jún 2022
Padlým antifašistom pedagogickej školy, Modra 09. jún 2022
Padlým antifašistom, Kopčany 10. jún 2022
Padlým antifašistom, Skalica 10. jún 2022
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava 09. jún 2022
Padlým červenoarmejcom a hrdinom SNP, Kostolište 10. jún 2022
Padlým hrdinom SNP, Stráže 10. jún 2022
Padlým hrdinom SNP, Svätý Jur 09. jún 2022
Padlým protifašistickým bojovníkom Taušovej továrne, Myjava 09. jún 2022
Padlým učiteľom a študentom SVŠT v 2. svetovej vojne, Nám. Slobody 50 11. jún 2022
Padlým učiteľom a študentom UK v 2. svetovej vojne, Šafárikovo nám. 6 11. jún 2022
Padlým učiteľom a študentom VŠE v SNP, Dolnozemská cesta 1 12. jún 2022
Partizáni Jána Reptu - Matejková, Brezová pod Bradlom 09. jún 2022
Partizánska skupina Janka Kráľa, Píla 09. jún 2022
Popraveným partizánom († 1945), Chtelnica 09. jún 2022
SNP - Most SNP 11. jún 2022
SNP a antifašisti 08. máj 2022
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly 09. jún 2022
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly 09. jún 2022
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina 09. jún 2022
SNP, Dechtice 09. jún 2022
SNP, Košariská - Holešná dolina 09. jún 2022
SNP, Malacky 10. jún 2022
SNP, Nám. SNP 11. jún 2022
SNP, Partizánska lúka 12. jún 2022
SNP, Pezinok 09. jún 2022
SNP, Prietrž - U Rehušov 10. jún 2022

Strana 1 z 2