Oslobodenie Červenou armádou, Koválovec

Obec Koválovec bola oslobodená sovietskou armádou 9. apríla 1945.

Pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu obce sovietskou armádou bola odhalená v apríli 1971 (Marián Náhlik: www.kovalovec.estranky.sk ) na budove MNV, dnešného obvodného úradu.

 

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave