Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu

Narodil sa v Turej Lúke, zomrel v Bratislave, pochovaný je v Brezovej pod Bradlom.. Študoval vo Viedni, pôsobil ako samostatný architekt v Brne, postavil komplex kúpeľných stavieb v Luhačoviciach. Architektonicky pripravil aj návrhy na vybudovanie vojnových cintorínov v poľskej časti rakúskej monarchie. Po vzniku ČSR sa usadil v Bratislave. Vo svojich stavbách implementoval ľudové a secesné prvky.

V Bratislave na Nábreží arm. gen. L. Svobodu mu odhalili roku 1973 bronzovú sochu. Jej autormi sú akademický sochár Ladislav Snopek a architekt Ján Svetlík.

 

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave