Anton Bernolák (1762 – 1813), Rudnayovo nám.

Spisovateľ. Narodil sa v Slanici, zomrel v Nových Zámkoch. Roku 1787 ho vysvätili za kňaza (rk). Prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny. Stal sa vedúcou osobnosťou Slovenského učeného tovarišstva.

V Bratislave na Rudnayovom nám. mu roku 1937 odhalili pomník. Je to bronzová busta od akademického sochára Jozefa Pospíšila umiestnená na podstavci z umelého kameňa.

Pomník má odhalený aj v Petržalke na Lenardovej ul.

 

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave