Zväz mladých komunistických robotníkov, Dunajská ul. č. 36

Robotnícky dom na Dunajskej ul. v Bratislave bol postavený v 20. rokoch 20. storočia. Ale už roku 1905 sa tu na pôde staršieho domu konal prvý zjazd Slovenskej sociálno-demokratickej strany Uhorska. V rokoch 1902 – 1918 tu sídlil robotnícky spolok Napred. Na ustanovujúcom zjazde Zväzu mladých komunistických robotníkov Slovenska, ktorý sa tu konal 5. septembra 1920, vyzvali na založenie Komunistickej strany. V rokoch 1926 – 1929 tu bolo stredisko bratislavských členov Federácie robotníckych telocvičných jednôt.

Na fasáde Robotníckeho domu odhalili roku 1956 pamätnú tabuľu Zväzu mladých komunistických robotníkov Slovenska. Jej autorom je sochár Ladislav Snopek.

 

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave