Zrušenie poddanstva, Michalská ul. č.1

Pamätná tabuľa v interiéri Univerzitnej knižnice pripomína niekoľko udalostí. Jednak samotnú budovu Uhorskej kráľovskej komory postavenú v rokoch 1753 až 1756, ktorá slúžila v rokoch 1802 až 1848 na zasadania Uhorského snemu. Na nich sa zúčastnili slovenskí poslanci Juraj Palkovič a Ľudovít Štúr. A nakoniec tu v revolučných rokoch 1847 až 1848 vyhlásili zrušenie poddanstva. Z drobnejšej poznámky na dolnej časti tabule by sa dalo usúdiť, že samotná pamätná tabuľa tu bola umiestnená na záver adaptácie budovy pre potreby Univerzitnej knižnice roku 1966.

 

powered by contentmap
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave