Poľné nemocnice Červenej armády, Ul. 29. augusta č. 10, Palisády č. 20/B, Lafranconi

Sovietska armáda krátko po oslobodení Bratislavy zriadila na území mesta niekoľko poľných nemocníc na ošetrovanie vojakov. Prvým zdravotným útvarom bolo obväzište vo vojenskej nemocnici na Červenom moste. Zakrátko sa celá nemocnica stala poľnou nemocnicou sovietskej armády. Súbežne sa zriadilo ďalších päť poľných nemocníc plus transfúzna stanica v nemocnici na Šulekovej ul. Boli v prevádzke asi 6 až 9 týždňov.

Dňa 3. apríla 1960 boli na všetkých budovách, kde boli tieto vojenské nemocnice, umiestnené pripomienkové tabule. Akademický sochár Ľudovít Goga navrhol tri rovnaké bronzové tabule, ktoré sa osadili na Ul. 29. augusta (budova internátu), na Palisádoch 20/B (budova školy) a na Lafranconi (budova internátu, dnes FTVŠ, pamätná tabuľa sa reštauruje, plánuje sa jej znovuosadenie). Na škole na Palisádoch pri vstupe (Škarniclova ul. 1) pamätnú tabuľu znovuosadili začiatkom roku 2012.

 

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave