Poľné cintoríny Červenej armády, Hodžove nám., Floriánske nám.

Vojakov Červenej armády padlých pri oslobodzovaní Bratislavy pochovali pri Grassalkovičovom paláci, pred Blumentálskym kostolom a v Slávičom údolí do poľných cintorínov. Neskôr ich exhumovali a previezli na Slavín.

Na miestach bývalých cintorínov pri Grassalkovičovom paláci a Blumentálskom kostole odhalili 3. apríla 1960 rovnaké pamätné tabule na ich pamäť. Ich autorom bol akademický sochár Rudolf Šipkovský. Žulové tabule nepravidelného tvaru sú umiestnené na nízkom umelokamennom základe.

Na cintoríne v Slávičom údolí na mieste poľného cintorína Červenej armády je postavený pomník padlým sovietskym vojakom.

 

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave