Marek Čulen (1887 - 1957), Nám. Slobody

Komunistický politik. Narodil sa v Brodskom. Aktívny v protifašistickom odboji. V 50. rokoch bol povereníkom poľnohospodárstva SNR.

Na Námestí Slobody v Bratislave mu odhalili v roku 1978 bronzový pomník v nadživotnej veľkosti.

Autormi sú akademický sochár Vladimír Môťovský a architekt Štefan Ďurkovič.

Pomníky s bustami mal odhalené aj v Brodskom a Senici. Tie ale po roku 1989 odstránili.

 

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave