Padlým v 1. svetovej vojne – evanjelikom, Rusovce

V evanjelickom kostole v Rusovciach majú padlí v 1. svetovej vojne, ktorí boli evanjelického vyznania, pamätnú tabuľu v nemeckom jazyku. Je na nej zoznam 19 padlých vojakov z obce, podľa mien nemeckého pôvodu. Pamätnú tabuľu si môžete pozrieť na fotografii Ladislava Barabása na www.vets.cz.

Ostatných padlých si obec uctila vysadením stromoradia na námestí.

 

Použitá literatúra: Juraj Hradský, Jozef Malinerits: Rusovce, Oroszvár – Karlburg, Bratislava 2007, str. 108

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave